Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN MYNE BROEDERS EN ZUSTERS.

ten einde ons leven in zynen dienst te hefteden; en ons ten dien einden bezig houden, om een geheim en naaukeurig Dagregister van alle onze eigene daaden te houden, gelyk ook van Gods Voorzienigheid omtrent ons,

Ik zal hier omtrent thans niet alles zeggen wat ik zoude kunnen aanmerken vermits ik in eene andere redenvoering , u ten dezen opzichten genoegzaam onderhouden heb.

Laat ik dan alleenlyk nog wyders deze eene zaak u zeggen, met betrekking tot het houden, van een Dagregister. Dat ieder Mensch hier omtrent zyne eigene vryheid moet gelaten worden, omtrent de wyze en manier om de dingen die hem in zynen levensloop overkomen, daarin te ftellen of te fchryven: als daarom zommigen mogten denken dat het best ware, deze zaken volgens den reeks van tyd, in welken zy voorge. vallen zyn, neder te ftellen. Zoo kunnen anderen het beste keuren, om deze dingen onder eenige hoofdartikelen en algemeeneplaatzen te brengen; en zoo nu een vroom Mensch mogt denken, dac de laatfte wyze het beste ware (fchoon de eerfte manier niet wel gemist kan worden) zoo zal hy veelligt de volgende hoofdartikelen niet onredelyk enondienftigvinden,namelyk: dat, naeenekorte reeks van zynen levensloop, om een verder verD 4 volS

Sluiten