Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

is _ omwend de diDgen hier boven, overweegt wat gij van u zelf weet, namentüjk, wat de ziel is van wat ledematen u lichaam is te faamen ^elteld l en wac de beweeging is van ijder lid, het welk piemand recht verftaat, volgens de bekeridcenis yan kundige Mannen, die gevoelen en betooeen Kunnen. , °

Daar is geen Religie of hij is opgeworpen. De zin van alle Godsdienst is; God lief te hebben boven al, en uw naasten, (Heidenen en Jooden) als u zelf te beminnen. Het beste hart is. de fchoonfte Godsdienst; want geen mensch kan dégeujk godvruchtig wezen, die niet voorrechter, waarheid is. Heiligheid en liefde is het krachtigfte intrest in de waereld; want de Vader van alle menfehen is Liefde; en aan'die zijde, in één woord, ik wensch mijn waereld toe, eenigheid in de Godsdienst, waare broederfchap in de zamenleving, en liefdadigheid in alle dingen.

Ik weet wel door onderzoek, dat veele zaaken als Godlpraken uit den hemel worden opgedrongen, die niet veel te beduiden hebben, en louter bedrog zijn; maar de verftaridige Wijsgeeren zien uit hun eigen oogen, en zijn niet langer door raaderen bezig te houden : daar de Vader der natuur gezegd heeft: daar zij licht.

Daar is niets heerlijker en vermakelijker dan de Godsdienst ; doch twist en gefchillen over een lettergreep te maken is dezelve oiueeren. Laat elk God biJde als hij geleerd heeft. Vijf woorden die goed zijn, doen meer af als honderd die niet deugen. Een verftandig vader is met geen chaos van woorden gediend. God zal niet vragen wac wij gelooft hebben, — maar hoe wij gehandeld hebben. Het heeft mij, wanneer ik openhartig fpreke zal., meenigmaal verwonderd, dat een zaak, die gefchikt is tot behoudenis van der menfehen ziele, verkeerd zoude worden, tot het wegnemen van hun leven. In één woord: ik heb geen zin in een Godsdienst daar de Wetten, in plaats van met inkt, met bloed gefchreven zijn.

Men

Sluiten