Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

nooit een geestig, man worden, in hVn m„„ vrolijk mensch eS een rnenfbhenv tebjlg^ g*Cq

Cicero, Romeinsch Orateur, een [leiden zegt: de menfehen zfjn genegen <pfdw lerf, eri ve kiezen liever het gevoelen" dat zij ee t 0 n' helst hebben, met de meerite har^M^i? I? verdedigen, als eerlijk f h£&g

geken, welk het best met d/^^d^?S

Dit is de oorfprong van de grove verblinding en de b,]geloovige afgoderij. Men is Wh S

XtV 9ma n 1s een p3tfiot; vraagt bij veelen waarom? Antwoord, zij weten het niet * Daar zijn veele vrouwen die, in 'de'Wiisbeeepr te, verre de mannen overtreffen. Het is S X' meeste ouders van den eerffen Co[

nf fi! ?*- le,klnderen de mammon maar kénnen" of z,j huichelaars zijn, die de hel in •: H ' en de hemel op haar lippen hebben; of zii hal' medemensen verwerpen/dat is niets de Gode L de kist zijn beter als in het hart. De mamwiS |de qod van de [Adel] ^é^li^f^

Een Philofboph gevraagt zijnde: hoe veel wonderen er in de natuur waren ? zeide : twee E

tlhZu'f ^enSch g5er^' # ee« do "mensch verbeeld dat hij een mensch is ■ .

Laaten zedekundige boeken, tot u geluk, u al toos béz.g houden; kunt g,j zoo lang niet bidden als een L-eeraar, leert zelf denken Het ! ? 'jutug ,id ,„ de Maatfchappij; die van les weec Laat de Historiën van uw Vaderland, indien Si een Patriot, een Vaderlander wilt zijn , u ccren wat uw. Vaderland is. De Joodfdie' David zegt: De mensch, en die in weerdf is SiQ^a'an?*** °» ^ W°rd de

En

Sluiten