Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' C 12 )

besten is U geest opteheffen van de Aarde <«, TT tot weetenfchappen te oeffenen ' °n U

Dank zij mijn geboorteftad, dat ik weet mii zelf te vermaaken, daar zijn weinig menichTd™ wee ten wat een gerust hart, verftand in '^00^00 £ tooneel van de waereld waardigis, het is vru? teloos, indien niet hooger geest dan de onze fn t dit leven ons geleid, het zuivere verftand en goed oordeel ,s zulk eene zeldzaame gift. Als hefvan de Hemel daalt, dat van de duizend die 'er na gnipen , naauwhjics een is die het machtig wordt en dan z.jn 'er miellioenen kinderen, die "et VeZ waardige de hand na de beste aller weeze? Dk te fieeken; onder de gelukkige op deze aarde te k die geene die met deze hemelgift begaaft zi n èn ze recht weeten te gebruiken, waar over mij nie? vnj ftaat te oordeelen, om dat elk zoo veH a,"

maar of ken Alle menfehen groot en klein hebbe hun gebreeken, d.e met weet dat hij zwak is, is zwak van kennis, een rechter over het volk die veel volmaakthede heeft, kan dwaale, om dat hét dwaale menfehehjk is; indien mij twee wegen, de eene tot het graf en de andere tot Koning voorgel 3^ 20ude door onderzoek L

hrSfEVnnlUK- 1V- KoninS der Franfche, een v u ÏÏlÏT^.di Zeide: wa™eer hij de ftem des Volks hoorde, hoorde hij de ftem van God, nog meer, wanneer ik de dag mogt beleven Rosn v(,f dat elk Landman een hoen op zijn tafel mogt hebben, zich 'er m verblijven zou; hij was een beminnaar van de vrouwe; geleerde mannen zegge van. tem dat h,j een fchrandcr Vorst was. De Pol ten hebben zijn naam op het tooneel van de waesejj gebragt,. zoo als die braave mannen eigen is

I roonen zijn: ongemakkelijke Stoelen, het is en fcujft de eigenfehap van het menschdom.zich dooide gewoonte ce ïaaten regeeren; men kan een ver-

C*J RoiNY, een ffekeSa Raa* die de Kmlng opWcht diende,

Sluiten