Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

feeelën • die het recht onrecht durven noerhen, Knieet' het .maar met hun belang overeenkomt, •nmlc zii m n geboortefter , dat IK geen gem zuehug ha™hebbe! Volg dus. mijn les", het uur SSt voort: daar gij heden zijt, rijt gij op het nnirpnhlik vereeten; ja al ware het dat gi] aue taaien ^raaktfen de liefde niet gehad zult hebbe vo r uT Vaderland en uw ««^^ broeders en zusters, is het fchande op de waereia geleefd te hebben.

DERDE AFDEEL1NG.

om een goed borger in het huishoude te worden.

Al wie op het tooneel van de waereld, daar elk •ftcrveïmg zijn rol fpeelt, geworpen wordt of komt te treeden , heeft het geluk een goede of kwaade pas te u aken. God h°eeft de menlche met gefchaSen dat hij het hoofd zou laaten hangen als een EfèVe - neen , God heeft den menfche gelchapen dat'wij elkander het leven gelukkig zouden maken. De mensch wordt door wellust gebooren. De: Jood fche Wijsgeer Salomon zegt: daar is een tijd om te Iagchen, een tijd om te kermen, een tijd om op te fpringen,een tijd om te omhelzen} men maatt nTaaltijdenÖom te Iagchen, en de wijn verheugd de levendige, het best is dat de mensch zich verblijde S zijn leven; door weelde beftaan veel menfehen en het doet de rijke eer aan : daar zijn veele menfehen die de Schouwburg verachten,daar zijn er die tdet bij de vrouwen loopen, daar zijn er die tegen tfe weelde uitvaaren, daar zijn 'er die zich Wijseeere noeme, die op den Ambachtsman neder zien, of hij mal gebooren is, het welk nooit over gaat, fchoon 'er weinig menfehen zijn, of zij verbeelde zich wijs te zijn; in één woord, Dweeperij — en Huichelaarij is de grootfte rol en de oprechte wijs-

Sluiten