Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C (6 )

begeerte, vind zoo veel achting bij groot en fclnn dat veele liever hun tijd met een ander bSaSn ik mij zoo eens uitdrukken mag; bij 'sgat omte Ja jen of zijn k ad boek te leezen. Priesters roePen" • de Heere niet m het midden van ons, o°?zaI Etó^T^* ^ Sr°°Ce Lcs in ^bSÏ

Al wat gij wilt dat U geiehiederi j Doet ook zoo aan andere Lieden.

De menfche zijn zco flecht niet in het huishou den van de waereld het is onkunde d " ! lchen flecht zijn D,ar zijn veele ouders van de eerlle tot de derde ftand, die'er altoofb ijve za • die elk zijn eer met weeten te geven d.e hem Se! komt: wat moet men , vraag ik, van de kindere verwachter,, laat ons zien wat Ar isti des ze- • het is een beest onder de menfehen die niet en weet dat hij t moet weeten; onkunde of dé Mammon zijn het bederfvaDhetmenschlijkhart.inêénwoSd! herkan geen mensch gelukkig maafcen, indien elk zich Jeerde fatzoetere, om te wceten dat hij moest weeten de waereld zou een hemel kunnen zijn, terwijl God wil dat alle menfehen gelukkig zullen wezen.

De Geleerdheid, welke de Waereld veele Eeuwe heeft opgehoude, is, den eene mensch den andere door vooröordeelen, welke zij van Ouders en , Mees! ters) geleerd hebben, te haaten, het is onder de meeste ouders als de kinderen maar wat van Godsdienst weten te fpreken - man- het tweede Gebod, gij zult u naaste liefhebben, het welk een menigte van zonde bedekken zal, wordt nooit om gedacht m één woord: de geldzak is de grootfte wetenfch'ip' wanneer men de Godcin de kist heeft, wordt men vroom, wanneer men de grootfte menfehenhar-ter wordt (2); nog meer, gij kunt nooit een gelukld"

uur

JM?/ V*T, Z7 °P miJ'n Öwre pen, tegen de voor-

ooideeléii ol volksdwaalingen

(i) Dit zijn de mentche die door onkunde de naam van A.lieïotv van de Huichelaars Mflokkeor, of het een duit bolle ie

Sluiten