Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uur op de waereld hebbe, indien gij geen menfche. vriend zijt. .

Daar is geen beter Academie van Opvoeding en Geleerdheid als de verkeering met Mannen van verftand en goed oordeel. De redeneering van wijze luiden geven ons vermaak, en haare ommegang vervuld ons met edele en verhevene Befpiegelinge; laat derhalve . indien ik ü raade zal, U verkeering zijn met de zodanige waar van gij best leeren kunt, want de deugd komt nooit met zoo een rijke lading t'hui* , als wanneer haar Schip uit zulke lande komt. De genegentheid tot gezelfchap is natuurlijk, en de waereld zou een bittere woestijn zijn. De Vader van alle menfehen is geen tiran, neen, God is liefde, fchoon de Huichelaar met beter weten, hem een tiran noemt, hij is beter als onze aardfche Vaders (i>. het is niet fraai in verkeeringen ommegang, over een woord te knibbelen én muggezifte, wat raakt ons hoe veel kwasten Hercules in zijn knods had, en of men Hoofd met een (d) of met een (t) fpelt, het i^art is de Man, wanneer ik openhartig ipreken zal, heb ik weinig jongelinge gevonden daar men wat van ieeren kon, in één woord, veracht niemand die meerder weet dan Gij, maar hebt medelijde met die minder weeten ; alle menfehen zijn geen wijsgeeren , verkeer eerder met menfehen die boven dan die beneden U zijn; daar zijn menfehen — en menfehen — bij de Egaliteit, moet de wellevendheid niet uit het oog verboren worden , een goed Vaderlander, een Patriot , moet geen mensch om zijn begrippen haten, het is een Patriot die God als zijn Vader en zijn naasten, dat zijn alle menfehen tot de wilde toe, als zijn broeder erkent (2).

Het is onkunde die de eene mensch den andere doen haten, zijt gij bevoorrecht van de Natuur,

weest

(1) Men behoorde die Geestelijken in een werkhuis te zetten } die 't Opperwezen voor eeH Tiran uitmaakte, en de zarnenleeving verbieden. .

(ï) Leest d.e tweede Apostel Paulus over aijn Gelijkheid der Menfehen, die edele meufebenvriend»

B

Sluiten