Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 18 )

weest een menfcbenvriend, het is enkel maar ge» luk. — Daar zijn menfche die met tijdelijke middelen gezegend zijn, dat braven menfehen zijn. een gemeen man kan zich zoo verdientlijk maken dat de groote voor zijn geest moet zwigte, het is onkunde van de groote en van de eenvoudige man dat hij zijn medemensen, die in gelijke betrekking ftaat met hem in de Natuur veracht, de H. Schrift Jeerd ons Malach II: 10. Hebbe wij niet alk eene Vader, en heef t niet eene God ons gefchapen, enz.

Gevoeglijkheid zijn fchulde die gij een iegelijk mensch van alle Natiën betalen moet, opregte reden en minnelijke behandelinge zullen fj voor altoos, geduurende Geloofbrieven verftrekken; anderen deugden moeten iets hebbe om haar te onderfteune,als rechtvaardigheid en deugdvermogen • zijt gij van het laatfte in het huishouden ontbloot," zoo zullen uw woorden, bij veele geacht worden als de Koekkoek in de Maand Junij, maar kwek 'er U niet over, gij moet met de waereld kunnen Iagchen , of gij komt *er niet goed door.

De Waereld is een Zee , waarop zommige fchipbreuk lijde en te gronde gaan, die teen gülde wint kan geen daaler verteere, het is bij veele menfehen., wat is 't een Hechte tijd, daar elk mensch recht heeft op de waereld alles te mogen doen wat hij wil, al wat eerlijk is, al wat U hand vind om te doen,heeft geen mensch het recht om tegen te gaan. De waereld hoort ons alle en wij hebbe 'er alle eigendom aan , den Ambachtsman mag zoo wel koophandel drijven als den Regent, dit kan geen Regent beletten (•_), wanneer 'er iets is dat TJ kwelt of U ontrust, vraag U zelf, of de zaak van die waarde is.dat gij 'er U over zou kwellen, hebt gij een glas houdt het voor een glas , en denkt dat het breeken kan, zoo zult gij nooit kwaad werden als het gebrooken is. Het is de les van onze groote Wijsgeer! het is

in

(i) Die zin van P ie te h Pa ulu s is een gedfpraak ! Dit ie

geen vleijerij, maar waarheid.

Sluiten