Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( H )

ce Leermeesters zijn, en dat de menfehen uit hun eigen oogen met zien willen. Mie menfehen hebbe hun neigingen en driften en eigenliefde.

Hebt gij eenig leed ontfangen, klaagt niemand U ongelijk, is het een Engel, wacht U van hem een proces aan te doen , zijt gij machtiger dan hij , behoort gij daar nooit eenig voordeel van te maken. Daar zijn nogthans menfehen die niet gee k aadt willen doen , voor de zulke gehoeft gij uw natuurrecht niet te buigen ; menfehen die een ongewapend man , een dwerg tot vechten dwingen, behoort gij, als gij macht hebt, voor te itaan , het ïs de wet der natuur, die na uw bloed dorst. Wreekt U aan hem, daar zijn be. ledigingen door ondervinding , dat men zijn leven , wilt men het niet verliezen , met mannenmoed diende te redde. Een Koning heeft in de ftaat der natuur CO niet meer recht dan een Bedelaar, het is met de groote kwaad karfen eeten, want zij werpen met de fteenen , een Kegent is een mensch en is een publiek dienaar van zijn medebroeder, in de ftaat der natuur zijn wii gelijk. J &

Eindelijk , iemand die door een groote Stad wandelt , kan niet misfe , op den eene plaa.'s, een valfche pas te maken op den andere opgehouden te worden ; even zodanig zijn de toevalïen van' 's menfehen leven , en moeten met dezelfde confideratiën behandeld worden , in één woord: doet niemand kwaad , hoe gerin«- hij is want de gerinfte man kan de grootfte veel goed of kwaad doen , het verftand is voor alle menfehen , en het is met kundige menfehen kwaad karsfen eeten ; wacht U dus voor een Os van vooren , een Ezel van achteren , hebt gij honderd menfehen beleeftheid gedaan en fiechts een gehoondt , die eene zal meer beweeging maa-

ken

d) Benige Rechtsgeleerde hebben mij deze Wet tc?eneewor. pcu, maar bet is mijn Wet.

Sluiten