Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

maken 'het lezen zonder denken is ook IJdelheid; het bes^ is dat de Wijsgeere zig verblijden fn hun leven, want dat is hun deel, elk behoort van z"in zelf te beginnen; Vrijheid, zonder orde Kbïndfgheid , In het kan geen maatfehappr weVgaan daar geen orde is; wij zijn alle broedera. kinderen van eene Vader, die de liefde zelis is, Se wü dat alle menfehen gelukkig en tol, kennisfe der waarheid komen ; ik zeg U dit met al i een dweeper of huichelaar , neen , daar ben k. nooit voor bekendt geweest; ik zeg u dit en dn: i ^mn arbeid geweest; oprechte broederfchap en waare befde tot mijn Vaderland; mijn jeugd, mijn ftaat hebbe mij dit nooit voorfpelt, het is enkel maar eduk; - daar ik nog geen 3 maal 10 ben, op het fooneêl te verfchijnen; een tooneel, daar zoo veee edeleverftande zijn; ik hebbe de vernuftige Eijë gevolgt:dit behoord gij broeder van tSchootsvel ook te doen, ons leven is een kleineMijd, aar wij heden zijn, kunnen wij op t oogenblik. iet meer weezen. De laatfte verandering daar gij m U leven zoo menig verandering gezien hebt; ik verzeker U die zijn gedachten op dingen aan deeze zijde des-Hemels vestigt, zal op het einde een flecht treurfpel fpeelen; vaart wel daar mede. uedenkt aan U ohfterffelijkheid en het Eeuwige Leveu.

E I N D E.

Sluiten