Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(O

heter worden. Zoek U liever van 't «fMl Kn dSselyk eene denkwyze te overtuigen. Zeg $ dikwils dat 't dwaas is 't onmooglyke te wenfchen dat to iedere zaak, om die wel te doen, lene zekere ruimte van tyd nodig is; dat men twe , dri/dingen te gelyk niet wel kan doen enz

haam en wel voor al in * Hoofd, de Maag, ae S

we totar*. ik meen, mee te vee Uan&gt,t gwne ln de leende deelen on-gaat Mg^M Jgftfe tvd meer of min werKingcu > uintiprpn

Éfflfe I^-leÏÏ o^er iets meer

ikanhï ontdekken a s bekend is en mjne poog genmj» riet geheel vruchtloos geweest. Ik moet.my b vergenoegen allen die met 't Hoofd werken moe

^«flrto vVSKioo'rden op. -aar. hervat ïïghWmikdnï Srhand koeUies ten fe ^

2yn geheel en fiegts de eerlte let.er g e p s ft >(. te leggen, met in e f • s ™eik°bVeeld!n. die Wy

hoever.

Sluiten