Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8)

minder geftoord wordende, beter door werken.

Ik eindige, na de Lyders of Lyderesfen, die in v/rerwil van 't vreemde der voo.rgeftelde manier van Geneezing mords en gezond verftand genoeg zullen hebben om 'er eeneri behoorlyken proef van te neemen, den zelfden gelukkigen, ja onverboopten uitflag van te wenfchen, die ik zelf en eemge andere 'er reeds van ondervonden hebben, 't Is uit geene andere oogmerken,als. om mttig te zyn dat ik dezelve hier algemeen maake, cpe ook zoo en Jaaten de Publieke Papieren van uwe geneezing met •weinige woorden getuigen ; de meeste Menicnen ■willen toch liever door Voorbeelden als door hunne eigen reden geregeerd zyn. Ach weiger en aan my en aan hen, die zodanig eene Aanfpoonng nodig moeten hebben, deze gunst niet. Wie weet « deed Gy t niet, hoe veel goeds Gy daar door moedwil lig rtagelaaten zoude hebben te doen.

Den Oo.rio g.

Eenige Geheimen om veel gewis/er en veel meer Men. fchen, Paarden en Wallen te vermoorden <*).

Altyd raak met 't Kanon te fchieten al was 't fcheef geboord.

Dit gefchied door middel van een zoort van Vifier die op 't Kanon vast gehegt wordt. Maak een ftuk Eiken-Hout (éèn voet en twee of drie duimen lang, van boven één duim en van onderen, na de Stukken groot zyn, van twee tot vier duimen dik, ,.i .. ' " -\z •■ :'^oR

(*) Hoe mooïddaadiger men den Oorlog maaken zal kunnen, hoe eer 'ér een einde aan zyn- zal. Ik gaf de helft van 't geen ik bezit om een geheim uit te vinden, waar door men flag. voor flag een duizend Menfchen ol anderhalf den hals breeken feon.

Sluiten