Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jyke en onvermydivkc Verwoesting eene gelieek Veld-Artillery, dus gewapend zynde, maaken «oude!

Wat betreft de Stukken, die by de Regimenten gebruikt worden, voor deze zal eene aan beide zyden van 't Stuk getrokkene zeer zichtbaare witte Lyn, zooalsaandeScheeps-Stukken, genoegzaam ■zyn. Door deze Lyn te vergelyken met den grond cn den frand des Vyands zal men met een opflag van 't oog 't Stuk genoegzaam juist voor die gezwinde Schooten richten kunnen.

Met Schroot te fchieten met veel grooter uitwerking.

Men beklaagt zich dat in de verre Schooien, *t Schroot zich te vroeg verfpreid, en in de Sfhooten van nabv als een Kogel by eikanderen blyft.

Maak, voor de Schooten van verre, 't onderfte of den bodem van de Busfen of Trosfen kegelswyze met de punt na 't agterfte van 't Stuk; maak ze voor de Schooten van naby kegelswyze ook, maar •uitgehold en met de top na de mond.

Het verfchiliend maakzel van deze bodems een gelyk verfchil in de fchikking van 't Kruid moeten, de voortbrengen , zal in de Schooten van verre door de veel langer Zy-lagen van 't Kruid (naderhand Gas , élastique Stoom) eene persfing na 't raidden te weeg gebragt worden, die 'tSchroot lan. oer by één houden zal: in de andere daar en tegen vullen de middei-lagen , als de fterkfte zynde, 't Schroot eer ter zyde uitwerken. Om deze verfchillende Cardoefen te beter te onderfcheiden, zal men deze laatfte minder Kruid geeven en bygevojg korter maaken.

Het Soldaaten Geweer zonder Laadjlok te laaden.

De gezwinde handeling van de Laadftok is zo.n-

Sluiten