Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorfte Vinger, de eerfte de beste Patroon vatten» ze openen, kruid op de pan doen, de rest van 't Kruid in de Loop lchudden, 't Papier wegfmyten en de Kogel in ?t Geweer laaten vallen. Dit alles is in een oogenblik geleerd en kan in de helft van de tyd, die men tot de gewoone Laading nodig heeft, gefchieden,

* Daar nu deze Kogel de Loop byna vult en wegens die punten niet wentelen of rollen kan, zal ze niet als al glydende uit 't Geweer komen kunnen, maar dit zelfs zal nooit, van wegens 't inwendig vogtig worden van 't Geweer en 't aankleeven van 't ingeworpene Kruid, na een of twee fchooten gedaan te hebben, gebeuren kunnen. En 't is op deze wyze dat men zonder prop op de Kogel te hebben nogthans in alle fchuinte en richting fchieten zal kunnen.

Maar evenwel die eerfte en tweede Schoot! de Regen! 't draagen van 't Geweer onder den rechter Arm! agt of tien pa.sfen die zodanig een Kogel, we-», gens de fchuuring der Punten in de Lucht, minder ver gaat! en zoo ze eens onderwege in de Loop bleef hangen!' Zoo ze bleef hangen? dit zal zelden gebeuren en nog zou geen Geweer om een dier"■elykè los hangende kogel bersten of fpringen, behalven nog.dat men voor meer zekerheid door een ftamp van de kolf van 't Geweer op de Grond zulks voorkomen kan. Wat de andere zwaarigheden betreft, zoo ze al tegen zoo veele duizende Schooten meer in aanmerking konden komen, wel nu, men hebbe en gebruike voor de eerfte Laading, en zoo dikwils men zulks goedvindt, eene houte Laad* ftok.

Om verders het, door 't veel en gezwind fchieten ras zeer heet geworden Geweer, handelbaar te blyven houden zoo moet \ op de plaats, daar de Soldaat 't tot de Laading vatten moet, met een lederen foudraal of omflag voorzien zyn.

Sluiten