Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «3 )

Tyi'olfche Jagers van Yu?i

In alle of de meeste Arfenaalen vindt men zogë* jiaamde dubbelhaaken, dubbelde roeren en meer Andere, wel.ouderwetfche, maaron gelyk veel verder fchietendé Geweeren als de Snaphaanen zyn. Van deze zwaare Geweeren, die daar fiegts ftaan te vergaan, zoude men zeer veel party kunnen trekken.

Mr. Saint Rómi pag. 318 en Mr. le Blond na hem Artillerie raifonnée pag. 238-240 fpreeken van een Oorlogs-Tuig dat ze Orgel noemen.

Hét zyn verfcheide Loopen van Soldaaten-Geweerén, zodanig naast eikanderen op eene plank vast gemaakt dat 'i kruid Van alle de Sund-gaten omtrent te gelyk kan aangeftoken worden.

Het figuur dezer Machine vindt men Art. raift PI. XV. en by St. RéMi PI. 00. In de Bastille was 'er weleer zodanig een, liggende op een vasten onbeweeglyken Voet»

Mr. le Blond zegt , pag. 236, dat de Maarfchalk -van Saxe zich van diergelyke Geweeren op Wagens bediend heeft, en hy voegt 'er by, dat men verzekerde dat ze drie kwartier uurs ver droegen (eene ongelooflyke Dragt, ftel tien of twaalf minuuten, de Kernfchoot namenlyk).

Deze Machine zoude ongemeen verbeterd en volmaakt kunnen worden.

In de plaats van Loopen" van Soldaaten Geweeren zal men dan van die dubbel-haaken of andere zwaare Loopen neemen.

In plaats van ze op eehen onbeweeglyken Voet teplaatfen, zal men 't Stel daar die 9, n of 13 Loopen op leggen op de hoogte van vier voet agt of tien duim in een Spil, die in 't midden van een As, daar twee groote Wielen op de gewoone of wat grooter wydte op gaan moeten, gemaakt moet worden, doen draaijen.

Op de middelfte Loop zal men 't Viller zetten, daar ik 't maakzel reeds van opgegeeven heb.

De Loopen moeten ten weinig waaijers-wyze liggen. Mer.

Sluiten