Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

Men zal ze niet met een Laadftok,- dat te lang ©phouden zoude, maar met puntige Kogels van haar

CaDbrie'MTneznullen voor ieder Orgel genoegzaam svn De eerfte zal in de Laading 't Kruid in de Loopen fchudden, de tweede zal er de Kogel m doen, de derde zal de Sund-gaten met Kruid voorzien en 't Orgel richten; waar na de eerfte vuur zal geeven, (dat door middel van loopjes kruid, m een punt zamenkomende, op drie k vier.plaatfer» tf gelyk aan de rei van 't kruid der Sund-gaten komen moet) na dat de tweede een zoort van matras Sf worst met Hooy gevuld, om 't Recul te breeVen, agter de Raderen zal geplaatst hebben.

Men zal ook niet meer als deze drie Man nodig lebben, om deze Machine te transporteeren waar men wil.

Als men nu geliefd te overweegen, Dat de Soldaaten-Geweeren niet verder met Kernfchooten draagen als ten hoogften 250 pasfen. Die zulks mogten in twyffel trekken kunnen verzekerd zvn dat meer als" duizend Snaphaanfchooten en lil wel niet op goed geluk af zoo als de Soldaat SeT, maar St|d door behulp van Machines m bet volmaakfte waterpas gedaan, my daar ontegen-

^^^^^^^^ zoo wegens hunne zwaardere Laading als wegens hnnne langte, (waar door 't ontbranden van al Sic of meèr Kruid mooglyker gemaakt word) Sfchynlyk tot op 600, 650, 700 pasfen draagen

4UD«'men dus moorden en lang; agter ^elkanderen moorden zal kunnen, zonder zelfs, als door t Ka-

^^eSSU &yto Transport als we«ns hunne uitwerking, twee van deze MachiSraFrn zoo.voldoende zullen bevonden worden als

%S^SX ™ Kogels, Schroot^

Sluiten