Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C32 )

,5 willen t *er zal altyd Vuur uit kunnen gehaald 3, worden; 't Vuur bevindt zich dus zoo wel in 'i 3, binnenfte als op de oppervlakte der Lighaamen, 3, 't is dan overal en in alle punten der Lighaamen, l5 't is dan ook overal en in alle punten van 't 3, Menschlyk Lighaam. Verbeeld U nu dat eensij klaps al Wat geen Vuur is wegvalle, wat zöude „ 'er overblyven? immers een Lighaam van Vuur j „ volkomen gelykvormig aan het Lighaam Van

Vleesch en Been, daar 't in verbórgen was;

Maar 'er zyn yerfcheide foorten van Vuur, zoo „ als 'er veelerleije foorten van Lucht zyn, 't zou„ de dan kunnen zyn dat. in deze klomp Vuur nog „ andere klompen Vuurs (waar zyn de grenzen van „ de Godlyke Almagt?) maar veel fyrier misfchien ,, als 't électiiek Vuur of't Vuur dat 't Licht uit-

maakt, verborgen waren &c;" Zoo ik dus rédeneerde en 'er üic beflöot: ,, dat dit tweede óf der-

de inwendige Vuur (Stoffelyk of niet Stoffelyk) „ de 'Ziel bevatte; de aanftaande Mensch was; ons 3, wezenlyk IK was " . . . . zoude men zulks misfchien zeer buitenfpoorig vinden. Maar mén herinnere zich de groote Rol die 't Vuur in de Natuur, fpeelt c. men bedenke dat alle Lighaarrien vóór dat ze leeven en na dat ze geleefd hebben koud zyn; men overweege eindlyk of dan de Ziél van de grootte van een Erwt in de Pynklier of ih 't Sénforiuih Commune, daar ze verfchéide onzer grootfte Philofoophen in plaatfen, ofwel de Ziel Niets van onze Theologanten, klaarder, edeler, vóldoenderdenkbeelden verfchaffen. Wat 'er ook van zyn moge, laat ons Overgaan om te onderzoeken waar deszei fs voormaalig Wezen in kunne beftaan hebben. Maar heeft ze 'er wel een gehad en is de geboorte van 't Lighaatn ook misfchien de haare? of is ze op zoödaanig een wyze aan 't Lighaam vast gehecht dat 't Lighaam wel zonder haar vernietigd doch niet gebooren kan worden ? Ik beken het niet te weeten en daar legt ons ook niet veel aan gelegen, maar daar ons meer aan gelegen legt en dat een groot

Sluiten