Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(44)

Wenfchen orn dezelve ieder oogeablik minder onwaardig te worden, overvlaéijep; zullen ze zich nogthans by alle de duizende millioenen van Zaligheid rondom hunnen Vader juichende Wezens, om Hem den Alleen Goeden en Rechtvaardigen ook hun offer van Dankbaarheid, Liefde en Vertrouwen toe te brengen, nog durven voegen.

(32) Vergelyk hier mede de wyze waar op MaHometh zynen Godsdienst invoerde, door Legers, naamenlyk en ftroomen van bloed,

(33) Zy moesten 't Verftand niet onweerflaanbaar overtuigen. Jezus Christus, zelf heeft niet onweerstaanbaar willen overtuigen. Wy moesteq al of niet kunnen gelooyen , zoo als wy moesten kunnen doen, en moesten kunnen laaten.

(34) Heb ik tot hier toe van geene Mirakelen, Prophetyen en Wonder-Gaaven gefprooken, zulks is niet gefchied als oordeelde ik dezelve niet beitaanbaar met de gezondfte begrippen, die wy ons, Jhoe onvolmaakt ook, van de Godheid maaken kunnen, 't is gefchied om niets als dat algemeen erkend wordt te berde te brengen. En wat het Hiftorisch Geloof der Mirakelen betreft, wat kan men tegen derzelver, ten minften tegen eenige derzelver echtheid inbrengen, als men nadenkt, hoe dikwyls ibmmigeWonderetj, onder 'tN. Testament gefchied, als zeer bekende Zaaken aangehaald worden; en aan wie? aan duizenden van Menfchen die ze gezien of 'er door Ooggetuigen bericht van gekreegen konden hebben, die 'er dus zeer gemaklyk de valschheid van konden aaritoonen.

(35) Men kan gewis omtrent dit PuncT: aan de Party, die wy beftryden gaan, niet meer toegeeven, en nogthans zoude men nog verder gaan en daar en boven nog aan ieder Gezindheid de Waarheid zywr Leerjtelzels volmondig toejlaan hinmn, zonder

'dat

Sluiten