Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

II. Over de lynen.

z» Van de regte Jyn.

s. Loodregte en fchuinfche lynen.

3. Parallele of evenwydige lynen. HL Algemeene eigenfchap der regtlynige figuuren,

X. Over de driehoeken.

a. . de Parallelogrammen..

3. de Polygonen of Veelhoeken.

4, ii» de gelykvormigheid der figuuren en de reden van derzelver zyden en inhouden.

a. Driehoeken en Parallelogrammen.

b. Polygonen of Veelhoeken,

IV. Over den Cirkel.

1. Van de lynen die in of tot den Cirkel getrokken worden.

9. Over de in- en omfohreevene veelhoeken.

3. Over den omtrek en inhoud van den CirkeL

V. Over de ligging en fnyding der vlakken.

VI. Van de lichaamlyke figuuren, die door vlakke oppervlakten bepaald zyn.

1. Over de Parallelopipeda, Prisma en Pyramiden.

2, — — <n regelmaatige lichaamlyke figuuren.

VIL Over den Cylinder, den Kegel en den Kloot of Globe.

TRI-

Sluiten