Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 12 ) AF. DEELINO,

f. Van het meeten der hoeken door Cirkelboogen en het berekenen van dezelven door Choorden, Sinusfen, Tangenten en Secanten.

i. Over de berekening en Confiru&ie der Sinusenz. tafelen.

4. Het gebruik. » »

H. Van de regtlynige driehoeksmeeting.

i. Over de, regthoekige driehoeken.

a. m | pn fcheefhoekige driehoeken.

3. Over de oplosfingen der driehoeken in byzondere gevallen, wanneer flegts twee hoeken of zyden, en het verfchil of de fom van twee andere hoeken of zyden gegeeveu zyn.

III. De werkdaadige driehoeksmeeting.

1. Van de Inflrumenten om hoeken te meeten.

a. De beproeving en onderzoeking der Inftrumenten.

3. Van de enkele en zamengeflelde meeüngen.

a. Van het trekken en afmeeten van regre ly* nen, hoeken, lood- en evenwydige lynen op het veld.

b. Het meeten van Buitenplaatfen en affteeken van Plans enz.

c. van toeganglyke en ontoeganglyke voor» werpen.

d. Het meeten van hoogtens.

IV.

Sluiten