Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

TRIGONOMETRIE SPHEBRICE

KLOOTSCHE DRIEHOEKS-REKENING.

"V\^anneer wy eene weetenfcliap, die van de grootHe nuttigheid is, willen beoefenen, moeten wy de gronden, waar door wy tot haare kennis komen, en waar op zy rust, met alle vlyt trachten magtig te worden. - .... In deezen zin is de bovenftaande rekening met betrekking tot de Sterreloopkunde: dus iemand een goed Aftrommkus willende worden, is verphgt met deeze klootfche driehoeks-rekening zoodanig bekend re zyn, dat de voornaamfte regels, welke tot oplosfing van zyden of hoeken eens driehoeks dienen, hem geheel eigen moeten wezen; daarvan zal hy de beste vrugten naderhand plukken.

I, Bevattende de eerfte grondbeginfelen der kennis

van de Spheer, en eenige eigenfchappen van de Klootfche driehoeken.

II, Van de Regthoekige Klootfche driehoeken en

derzelver berekening.

III, Van de eigenfchappen der Scheefhoekige Klootfche driehoeken en derzelver berekening.

IV, Over het vinden van algemeene formulen, voor

alle de zyden en hoeken van fcheef- hoekige klootfche driehoeken.

V, De differentiaal rekening toegepast op de kloot¬

fche driehoeken.

o ïï

Afdeeling

ASTRO-

Sluiten