Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 33 )

VII. Van de middelbaare, waare en uitmiddenpunti-

ge Anomalie.

VIII, Van den waaren en middelbaaren tyd, en vaa

de tvdsvercffciiing.

IX, Over het vinden van den Middagcirkel,

X, Over de breek ing der Lichtftraalen.

XI. Van het verfchilxigt en Aberratie.

XII. Over de Aarde, beweeging en gedaante de*, zelve.

XIII. Van de verfchynfelen , die uit de beweeging der Aarde, aileen met betrekking tot de Zon» voortkouien.

XIV, Van de Planeeten, beweeging derzelve in haa«' re Lorpkring-n, de plaats der knoopen, helling tot de Ecliptica etc.

XV, Over de gedaante der Loopkringen van de Planeeten , en d? wetten naar welke ze daarin be* wogen worden.

XVI. Van den loopkring der Zon, haare middelbaare en waare beweeging, oneffenheden enz.

XV1L Van de berekening der Zons-tafelen en derzelver gebruik.

XVIII. Van de Maans-loopkring, middelbaare en waa» re beweeging en oneffenheden.

XIX. Verklaaring van de Maans-tafelen en derzelvet gebruik.

XX Over de Ebbe en Vloed.

XXI. Van de berekening der MaamEclipfen.

C XXII»

Sluiten