Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

XXII. Van de berekening der Zon-Eclipfen.

XXIII. Van de Lengte der plaatfen.

XXIV. Van de Wagters van Jupiter en Saturnus,

XXV. Van de Sterrekundige werktuigen,

XXVI. Over de Comeeten.

GEOGRAPHIA

o F

A A R D R Y K S - K U N D E.

In bet voorbericht van de Allronomie, zeiden wy dat de Sterrekunde de grondfiag oer Aardrykskunde was. Dus de eerite afgehandeld hebbende , gaan wy met dies re meerder vwfiaak rot de laatde over. De nuttigheid deezer Weetenfchap is bv allen bekend. —— Zyue kennis met de planeet, weke men bewoont, te vermeerderen; de gefteldbeid derzelve te onderzoeken en te weeten; daardoor gelegenheid te vinden met andere volkeren bekend te worden; derzelver ligging na te gaan; omftandighèden,'welke aldaar gebeuren, ons

met een opflsg van het oog te vertegenwoordigen

kan niet anders dan tot een groot genoegen ftrekken,

Afdeeling.

I. Over de Aarde in het algemeen.

II, Over de Breedte der plaatfen,

nu

Sluiten