Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 37 )

is eene toepnsiïng der Klootfche Driehoeksmeeting en

Sterrekunde.

I. Over de /Equinoctiale, Horizontale, Verticale, Me¬

ridionale en Polare Zonnewyzers.

II. Van de Sphserifche of Klootfche zonnewyzers.

ARCHITECTURA CIVILIS

O F

BURGERLYKE BOUWKUNDE,

D e weetenfchap der Bouwkunde is door haare uitaeltrekte nuttigheid eene van die edele kundigheden. vvrlke in den volflrektften zin aan de behoeften der menfchen voldoen, en te gelyk opleidt om onzen fmaak te veredelen, waardoor wy aan het waare ichoon kennis krygen. De Bouwkunst toch leert ons de Gebouwen, van welke hoedanigheid zy oolc ?y», het zy dezelve tot werkplaatfen, of bewoonbaare huizen, ru om pracht en lmller te vertoonen, dienen, zoodanig daat Üo.llen, dat zy a .u het volftrekt oogmerk der bezigheden, die 'cr in verricht zullen worden, moeten voldoen; en tevens de deelen tot het geheel, of wederkeerig het geheel tot de deelen, zoodanig m juiste overeenkomst plaatfen , dat wy daardoor het waare fchoon treffen, en den finaak van den Bouwmeester, wegens zyne kennis die daar in doordraait, met onze achting veiëeren. Vitruvius bericht ons, dat zyne voorgangers geene.

C 3 re'

Sluiten