Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

ven' bvzonder munten uit de naarnen van Perrault, Serïi. Palladio, le Orme, Fignola, Le Clerc, Scamozzi, Blondel, Porfo, Goldman. Wren enz tn is er eene weetenfchap, wier invloed groot en noodzaaklyk is met betrekking tot de Kunften en Handwerken; her is de Bouwkunde: door de Geometrie, Mechanica, Hydraulica en Perfpectief geholpen, ol tot een grond gelegd, maakt zy haare verpligting aan de Maatfchappy zeer veel; en dient haare kennis ook met tot eene nuttige vermeerdering van kundigheden voor den beoefenaar der Geleerdheid? Voiftrekt onmis¬

baar is zy voor den Timmerman, Metlelaar, beelden Steenhouwer, Schilder, Graveerder, ja voor vder Ambachts man. Wanneer de kennis deezer edele kunst meer algemeen beoefend wierdt, zoude men zoo veele wanftaUige werkfiukken niet zien, en, om met een benoemd Schryver dit 'er nog by te voegen; de Ambachten zouden tot het volmaakfte toppunt kiinnjm gebrMgt iworden. Zouden wy door vlyt en kunde oote niet in ftaat zyn, die fraaie werkfiukken voortbrengen, welke in andere Landen gemaakt worden i ut gelegenheid om hier toe te komen, als mede de Wisen Tekenkunde, zoo onaffcheidelyk alle aan elkander verknogt, wordt u ter leering aangebooden; de deur vindt gv geopend , en het verzuim van deeze gelegenheid f zoo edelmoedig door waare Menfchenvrienden aan u gegeeven) kan niet anders dan het grootlte naberouw te weeg brengen.

Afdeeling

I. Algemeene bepaalingen.

II. Over de Ordens.

i. Toscaaiifche. a. Dorifche. 3. Jonifche.

C 4 4-Co

Sluiten