Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 40 )

4. Corintifche.

5. Romeinfehe.

III. Over de Poorten.

IV. Van de Bouw-materiaalen.

V. Over de hoedanigheid van den Grond, Funda-

meniën en Muuren.

VI. Over de onderfcheidene deelen van een Gebouw,

ï. Galeryen, Zaaien en Kamers in het alee* meeu. a

2. Deuren, Fenfters en derzelver ornamenten.

3- Schoorfleenen, Trappen, Gewelven en Daken.

VU. Gebouwen.

1. In het algemeen.

a. In het byzonder. VIII. Over de Wegen en Bruggen.

NA'

Sluiten