Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 45 )

is, wordt.de gelegenheid tot waare kennis van Kunften en weetenfchappen daargefleld, door de oprich» ti g eener Academie van Teken- Douw- en Zeevaartkunde te Groningen. Een ontwerp zoo groot en nuttig, van het welke men geene voorbeelden bykans vindt. Dat deeze onderneming het toppunt van bloei en welvaart moge bereiken; —— Alle aanmoediging aan derzelver Oprichters gegeeven Worde» die, met edele begiefelen bezield, niet alleen toonen hunne Stad, maar zelfs voor het geheele Vaderland nuttig te willen zyn.

Afdeeling.

I. Stuurmanïkunft.

i. Van de regtlynige en klootfche driehoeks» meeting, zie onder deszelfs titel.

s. Van de gronden der Sterre en Aardrykskunde, daar de Zeevaartkuude op iteunt.

3. Van de inftrumenten, waar van men zich op zee bedient, derzelver befchryving en gebruik.

4. Van den zeilfteen, Compasfen en derzelver gebruik.

5. Van het vinden der breedte van de Plaatfen; van de omftandigheden, welke verandering aan de hemelfche lichaamen, wanneer zy door eenig inftrument gefchooten woiden, kunnen geeven; van het vinden van den tyd op zee; van de miswyzing der Compasfen, door twee peilingen of door den ftreeks opof ondergang der Zonne en derzelver Azimuih.

6. Van het vinden der Lengte op Zee.

7 Van

Sluiten