Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4<J )

7. Van de middelen, die men kan gebruiken, om te weeten iangs welke koerfen me« aam vaardt, eu de verheeden, welke men heeft algelonpeo langs die koerfen' over de wraking van het .chip en over het inftrumen' Lich. —i Van de natuur en het maakeo der Zeekaarten, en het pasfen zoo wel op de piatte als ronde kaarten.

6. Over de oplosfina; der gevallen, welke zich 'in de vaart opdoen,

9. Van het vinden van den tyd van hoog en iaag water, van het berekenen van de koerfen , langs welke de plaatfen van elkander leggen, en de afftand msfehen dezelve plaatfen; van de verandering, die de ki.ohonde gedaante van onze Aarde aan de ronde Zeekaarten te wees brengt; ov;r de Loxodromilche >yn. En de oplosfing der gevallen, die zich daardoor in de Zeevaart opdoen. Over het verbeteren van het bïfiek.

IL Scheepsbeftuuring.

III. Befchryving der gedeeltens van een fchip.

IV. Van de dikte en maaten der voornaamfte ftukken, welke in den Scheepsbouw gebruikt worden.

V. Van de aftekening eenes fchips en derzelver ge-

deelten.

VI. Van de meeting eenes Schips.

VII. Over het zwaarte punt der Scheepen.

VIII. Van de vastigheid en flingering der Scheepen.

IX. Over de bevrachtiging der Scheepen,

X.

Sluiten