Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wy kunnen U geen Lof, naar waarde, zwaaïens Neemt dus alleen den dank van onze zwakheid aan; Dit zal, gewis, ons werk verfraaien; En nu eerst is het afgedaan.

't Vervolg van tyd zal, vast, de waarborg weezen Van 't geen de mond U thans, by 't kloppend harte, zegt: Zoo zeer is Dankbaarheid, in deezen, ln onzer aller hart, opregt.

En gy — tot roem dier frasïe kunst geboren — En wiens bedreev'ne hand ons, veilig, leidt en voedtJ Mogt U, als Ons, de^wensch bekooren, Dien Dankbaarheid, plichtmaatig, doet.

Wy wenfchen, dat (wyl 'tgoede, dat wy deeden, Het uwe is, indedaad, en 'cOnze, flechts in khyn) Alle onze verd're bezigheden Uw verd're moeitens waardig zyn.

Sluiten