Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3* )

DANKZEGGING van H. Faurë*

2EER ACHTBAARE HEEREN DIRECTEUREN VAM DEEZE VOORTREFFELYKE ACADEMIE '.

Het mag my gebeuren, my te mogen bevinden onder die van myne mede-leerlingen, die met eere vermeld worden voor de proeven van onze werkzaamheden in de tekenkunst. Ik betuig Uheden myne dankzegging, voor dit treffelyk onderfcheidsteken; dit blyk zal my aanzetten, om my meer en meer bekwaam te maaken, op dat ik verder Ulieder goedkeuring mag wegdraagen, eh daardoor voldoening geeven aan mynen Meester, die my zoo verre gebragt heeft.

DANKZEGGING van Guurtje van Olst.

Ik bedank de Heeren voor het blyk van goedkeuring: het zal my irrekken tot aanmoediging en aanfpooring,' om in 't vervolgen myner lelTen my zoo veel te meer te bevlytigen, om andermaal naar de eereprys te din-

DANK-

Sluiten