Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 1

En, met dubb'len plicht Voor een onderricht,

Grootsch en fmaak'lyk, Dank ik duizendmaal Voor dat kunstonthaal

Zoo vermaaklyk. ——

* * *

O! hoe menig uur Deed my, hier, Natuur

Werkzaam weezen! — Maaier der Natuur t Zy, thans, in dit uur,

Hoog gepreezen! ^

* *

Kenners van den vlyt! — Allen! — die hier zyt! —•

Mededoogen, Straale (zoo 'k myn plicht Nier heb gansch verricht,)

Uit Uwe oogenl

# ' # *

Cy, «die *t zelfde werk, in dit zelfde perk

Doet, by kunnen: Gunt my heden ds Eer; 'k Zal eene and're keer,

Bly, ze U gunneu.

Bly-

Sluiten