Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

Bly ven wy, te faam, Onder eenen naam,

Kunstbeminnaars! —Hy, die 't fchoone keurt, Maake Ons, als 'tOns beurt,

Overwinnaars! «

* * *

Tek'nen wy, met Geest, Schoonheid, in haar leest

En haar 'eden : Zoo als Poëzy, Peinst, voor 't fchildery

Reiner zeden!

m * *

Phcebus glinstrend oog Wenke van omhoog,

Steeds genoegen! * Mogten we, om zyn gunst, Ook (leeds vlyt en'kunst

Samenvoegen! . ■ • •-

é * * v

Most het Mufenchoor, Hier, voor oog en oor,

Zyn, en zingen! — En, dat om den Prys, Elk, op d' eêliie wys,

Moge dingen! i •

C a Dan,

Sluiten