Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 39 )

DANKZEGGING van S. P. van IdsïNGA, voor den prys in bet boetfeeren behaald.

Gy*. — die kunst en vlyt bevordert! —■

Gy! — die onderwyst! —. Voelt, en vriend'lyk, en grootmoedig,

Als myn hart U pryst.

Ieder doet, naar zyne krachten,

Alles, wat hy kan. —— 'k Waagde 't, om het Beeld te vormen

Van een' Grooten Man. ■ ' <n

't Is gelukt. — Aan wien behooren

Dank en Eere nu? ——— Zekerlyk aan ü, — Beftuurders! —

En, DeSan! aan ü. «—»

Sluiten