Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE.

2) e Eerjie aankondiging van de Telegrapbe in de Franfche Nieuwspapieren, verwekte eene algemecne nieuwsgierigheid — de opgaaf van derzelver vermogen in bet overbrengen van tydingen en hricbten op tenen afjland van drie of vier uuren, in eenige minuuten, baarde veel verwondering — dan de gebrekkige berichten welke ons van deze zonderlinge uitvinding zyn A z toe-

Sluiten