Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESCHRYVING

VERRESCHRYVERS.

\^an alle de uitvindingen welke deze eeuw kenmerken , is 'er geen die de algemeenc aandacht meer naar zich getrokken heeft dan de zogenaamde Tekgraphe of Vtrrefchryver, die haar naam ontleend heeft van het Griekfche woord T>jAe, preeul, verafgelegen , en y£x$a>, fcribo, ik fchryf; gelyk het woord Telescoop, van hetzelve bywoord, gevoegd by het werkwoord mTTTOfMi , video, ik zie, afftamt.

De eer'fte aankondiging van dit werktuig in de dagverhaalen .der Franfche Nationaals Conventie , werd met de grootfte verwondering gelezen; weinig menfehen hadden eenig denkbeeld van de wyzc waarop hetzelve bewerkt werd, en befchouwden het verhaal daarvan als een louter verdichtfel; anderen, die'meer bygeloof dan kundigheid bezatten, hielden het voor onmogelyk om tydingen 100 uuren verre, in een uur tyds te kunnen overbrengen en in gelyken tyd antwoord daarop te bekomen, en meenden hetzelve derhalve te moeten toefchryven aan boven naA 3 tuur-

VA N D E

TELEGRAPHEN

O F

Sluiten