Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

hoog waren, terwyl zy zo verre van eikanderen afttonden dat het vlaggetje even zigtbaar was; waaruit men naar kan gaan, wat men zoudtkunnen doen met een vlag of wimpel op de mast van een groot Schip, op een Molen, Toren of hoogen Berg, wanneer men met een goeden kyker voorzien was.

De vraagen door Pfingften op deze wyze aan zynen zoon gedaan, en door hem behoorlyk beantwoord , beftonden onder anderen in, Ver [laat gy my? Hoe is de naam van den Schipper? van het Schip? — van waar, en waarheen is de Reis? wat is Uw lading? Welke vaartuigen hebt gy ontmoet ? Hoe heet en de Schippers ? hy had ook andere feinen uitgedacht en aan zyn zoon geleerd, om over gebrek aan water en levensmiddelen te klaagen, en allerlei berichten mede te deelen, die voor Kooplieden en Asfuradeurs van belang zyn. Deze feintaal had hy zyn zoontje in den tyd van een jaar geleerd.

In het begin van dit jaar kwam de Hertog van Richmond in de gedachten, om eene keten van feinpttstèn langs de kusten van England aan te leggen, zich daartoe van lugtbollen bedienende, en waarvan men werkJyk de proef reeds genomen heeft; doch deze kunnen niet meer overbrengen, dan eene vooraf bepaalde fein wegens een of ander voorval; by voorb. dat het eene fein de aannadering van eeneh vyand zal aankondigen, en eene andere dat men marchecren moet. Thans is men te Woolwich bezig om behoorlyke ftandplaatfen aan te leggen tot het ontvangen en overbrengen van nagtfeinen ; waartoe wy een werktuig uitgevonden en met eene afbeelding opgehelderd hebben, (zie Plaat j,)

Het

Sluiten