Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *s )

By iedêr dezer werktuigen word vereiicht vier Perfoonen — een, om de Verrefchryver, te bewerken — een tweede die hem de letters of feinen opgeeft, een derde om de waarneemingen met de Telescoopen te doen, en eene vierde om des noods, de ontvangene feinen op papier te ftellen. Ook dient 'er by ieder werktuig een vaste wagt te zyn, ora het generaale fein van gereedhouding met de Telescoop waarteneemen en bekend te maaken. Dit fein kan gefchieden door het ophysfen van een vlag, op de eerfte poft , die zo lang moet zwaaien, tot dat het fein op dezelve wyze door de tweede of naastvolgende post beantwoord word, het welke ook het fein is voor de derde post enz: zo dra de vlag op de eerfte post neergehaald is, kan zulks te kennen geeven dat men met de aanwyzing van de feinen zal beginnen, die door den waarneemer op de tweede post opgenoemd word, en door den fchryver op het papier gefield, of door den perfaon die den Verrefchryver bewerkt, verders aan de derde post mededeelt, en zo voorts de gantfche linie van posten overgebragt worden: kunnende het ophysfen van een vlag ten teken ftrekken dat men gedaan heeft.

VER-

Sluiten