Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 15 )

VERKLAARING

VAN DE

NAGT-V ERRESCH RY VER,

Afgebeeld op Plaat U

Fig. i, Fig. 2.

&5' 3-

Een onbeweeglyk » regtopftaande , zwartgeverwde Plank, of overdekte Raam , welke vast gemaakt i.s aan het horizontaale grundftuk (a), en van agteren door twee fchuine ftylen (b) onderfchraagt; Een ronde, zwartgeverwde fchyf (eenigzins kleiner dan de plank) waarop 16 of 24 Letters uitgefneeden zyn, en draaiende op een fpil, die door het middenpunt van de voorfte plank loopt, es in de opgaande ftyl te d, los omdraait, zodanig dat de letters zich beurtlings in de opening C , in de voorfte plank vertoonen.

Het agterfte van de fchyf waarop het A. b. c in het klein gefchilderd is, doch in eene omgekeerde richting, locpende de letters van de regter naar de linkerhand, komende dus volmaakt overeenen met de uitgefnedene letters aan den anderen kant: de fpil rust mede op eene opgaande ftyl d , waarop een klein, onbeweegbaar yzer ftaafje ftaat met een wyzer 'er aan (e) , die de voorkomende letter aahwyst; waaneer dus een der kleine letters agter het wyzertje komt, vertoont zich dezelve

Sluiten