Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 17 )

ve letter in het groot voor de opening te c. zynde de fpil voorzien , van een klein rad met 16 of 24 fchuine tanden, overeenkomftig het getal der letters. Boven hetzelve hangt een yzere klep of tong, dewelke belet dat het i-ad niet agter uit kan gaan , en geeft teffèns een teken flag by ieder letter, die omgedraaid word. f. De kruk waarmede de fchyf omgedraaid word.

Wanneer men dit werktuig des nagts wil 'gebruiken, moet men eene groote lamp meteen weerkaatfer 'er aan, agter de letters plaatfen, die daar door fterk verlicht zynde, op eenen grooten afftand duidelyk te zien zullen zyn.

De werking gefchied volmaakt op dezelfde wyze ils van de volgende, uitgenomen dat hier de letters vertoond worden, en in d? volgende afbeelding de fchyven bedekt worden.

VERKLAARING

VAN EEN

DAG-VERRESCHRYVER,

Afgebeeld op Plaat 2.

aaa. Een regtopftaande , langwerpige , vierkante Raam.

hh. Een

Sluiten