Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * J

gebragt moet worden — vervolgens E tegen den wyzer draaiende, komt de wiek tusfchen de twee bovenfte fchyven aan de regterhand —• de wiek volgt de letter wyzcr verders op S, tusfchen de twee bovenfte fchyven aan de linkerhand — op T, - of de hoek fchyf aan denzelven kant —• op A, de bovenfte middenfchyf, en zo voorts.

VERKLAARING

VA N EENE

TWEEDE DAGSPREEK.ER,

Afgebeeld op Plaat 3.

A. Een regtopftaande ftyl of paal. B.BB. De fchuine ftylen, en horizontaale voetftukken, die dezelve onderfchraagen. ff. Agt vergulde fchyven , die door yzere roeden aan -de paal vast zyn. ,

C. De wiek zwart geverwd.

D. Deszelfs tegenwigt, even zwaar als de wiek zelve.

E. De vlagge ftok, voor de fein vlag.

Plaat 4.

De tweede Dag-Verrefchryver, op zyde gezien, A. Dc regtopftaande paal.

a- Z<&

Sluiten