Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 20 )

* Een tweede paal agter dc anderen, en vaa boven met eene fchuine ftyl aan dezelve vast gemaakt.

BB. De fchuine ftylen en voetftukken.

ff. De vergulde fchyven. . £. De wiek.

c, Dc kromme as tusfchen de twee opgaand» ftylen , waarop de wiek draait, door middel van eene yzerë roede , welke mede aan den onderfte krommen as ^d) is.

e. De yzere roede, in welker omgebogene einden beiden asfen los omdraaien.

t. De kruk waardoor de onderfte as omgedraaid word.

h. h. Twee raderen of trejbrs, elk met ï6 fchüiiie tanden, overeenkomende met de 16 teken* van de Verrefpreeker ; het onderfte draaid van de linker- naar de regterhand, en het bovenftc van de regter- naar de linkerhand.

i. De wyzer plaat.

k. De wyzer.

gébruik;

De reeds gegevene onderrichting voor het gebruik van de eerfte Dag-Verrefchryver, is op dezen ook toepaslyk : uitgenomen dat by die de wyzer plaat omdraait en de wyzer zelve onbeweeglyk is — daar hier in tegendeel de wyzer plaat onbeweeglyk is, en de wyzer zelve omdraait.

Sluiten