Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. £

richt van de zaak, waarop ik hem de begeerde proef terftond deed nemen, met bevel van mij het getuigfchrift van de proefneming ter hand te ftellen , en tevens schamberg, als hij weder kwam, mede te brengen.

Na verloop van anderhalf uur bevond schamberg zich bij mij, en ik gaf hem het getuigfchrift der proeve, dat inmiddels door den Waardijn gemaakt was; uit hetzelve bleek dat het gebalt van de ftaaf Zilver op 9 lood en 5 grein in goede order was opgemaakt. Ik vroeg aan schamberg , wie hem de ftaaf Zilver had gegeven, en welke betrekking hij tot deze zaak had? Waarop hij antwoordde,dat zekeregeorge ernst staal, uit het dorp Belikheim bij Montabauer, hem dezelve ter hand gefteld en verzocht had9 ze in de Munt te laten toetfen. — Ik vroeg hierop, waar staal zich thans bevond, en of ik dezen niet zelf zou kunnen fpreken? Schamberg hernam, dat hij in Koblentz en kort bij de Munt was, en wilde hem, als ik het beval , gaan halen. Ik was hiermede te vrede; schamberg vertrok, en kwam in minder can een vierde uurs met staal terug.

a 3 StaaLj

Sluiten