Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 BERICHT WEGENS HET

en daar ik in de gunst van den Keurvorst (destijds johann philip) ftond, zou ik hem, zijne vrouw en kinderen gelukkig, en tevens den Vorst rijk kunnen maken. „ Mijn lieve staal"! hernam ik, „ als gij een eerlijk man, en uwer kunst' zeker jzijt, of zo ge ten minflen zulk een zijt, die den Keurvorst en mij voordeel tracht aan te brengen, wisch dan uwe traanen af". „ Zo waar als God leeft", hernam staal, „ ik ben een eerlijk man, en heb het geheim van Goud en Zilver te maken zo zeker, als het zeker is dat Christus voor ons is geftorven"! — „Wat helpt", voer hij voort, „ al ons fpreken en twisten ! laat flechts eenmaal de proef nemen, en beveel mij, of het flechts loodsgewijze of bij groote Centenaars gemaakt moet worden; ik ben verzekerd, dat gij dan tot gansch andere gedachten wegens mijn perfoon komen, en mij voor geen' bedrieger houden zult"!

Om nu van deze zaak eenigzins nader verzekerd te worden, zonder daar over nogthans eenig gerucht of opzien te maken , begeerde ik, dat staal voor eerst'met mij eene kleine proeve maakte, doch zelfs

niet

Sluiten