Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 9

niet bij het Fornuis komen zoude, maar mij de Ingrediënten geven, en de bewerking zeggen moest. In het eerst wilde staal zulks wel niet doen; maar ik zette hem hiertoe zo lange aan, tot dat hij er eindelijk toe befloot. Hij belastte mij dus, eenige looden geOagen Koper te nemen, en dit, op de wijze, die hij mij voorfchreef, te laten gloeijen, koelen en prepareeren. Daar ik nu niet den geringften arbeid in tegenwoordigheid van staal wilde ondernemen, en gevolglijk in alle opzichten zeker wilde gaan, beval ik eenen getrouwen Muntwerker dit terftond te doen. Ik behield staal ondertusfchen bij mij in de kamer, terwijl de Muntwerker middelerwijl het Koper, volgens het voorfchrifc van staal, prepareerde. Naauwlijks was er' een uur verlopen, toen mij de Munt* meester het geprepareerde Koper bragt. Staal bezag het, eri zeide dat het goed was. Hierop belastte staal mij, het Ko. per te wegen, en ik bevond, dat het 2 lood en 2 drachma bedroeg. Plet Koper was eenigzins van koleur verandert, en ik zag dat het witachtig, en eenigzins gelijk aan een 5 loodig Zilver was. 5, Het is ■A 5 nog

Sluiten