Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEm. it

hij mij het gefmoltene, zo als hij het in een kleenen vorm tot een ftaaf gegoten had. Staal nam het in de hand, en zeide: ,, het is Zilver; gij kunt wagen om het te laten toetfen". Ik woog de ftaaf, en bevond, tot mijne groote verwondering, dat ze 4 lood, 3 en i drachma aan gewigt, en gevolglijk a lood, 1 en ï drachma meer dan te vooren bedroeg. Ik liet even fpoedig den Waardijn roepen,en beval hem terftond de ftaaf te toetfen.

Er was naauwlijks een uur verlopen, als de Waardijn met de vervaardigde proef bij mij kwam, en het gehalt van de ftaaf op 8 lood, 9 grein bevonden had. —— Dat staal , ingevolge van deze waarneming , noch mij, noch eenig Partikulier bedrogen had, of bedrogen konde hebben, was volledig uitgemaakt. Het wierdt intusfchen zeer laat in den nacht, en ik wist niet wat het beste gedaan ware, staal bij mij in bewaring te houden, of hem naar zijn verblijf te laten vertrekken. Ik befloot tot het laatfte, en na een lang gefprek, verzocht ik staal den volgenden morgen weder bij mij te komen. Hij vertrok, en was 's morgens vroegtijdig bij

Wij,

Sluiten