Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 BERICHT WEGENS HET

mij, vertoonde zich ook zeer welgemoed, om dat ik mij zijner wilde aantrekken, en hem in een beteren ftand plaatfen. Staal voedde intusfchen voor mij een vertrouwen, en gaf te kennen, dat hij in het grootfte gevaar en bekommering leefde, van door het Opperhof (Bloed- of Hals. recht) te Koblentz op de ftraat aangegrepen en in de gevangenis gezet te worden, in welke hij zeide reeds voor eenige jaaren gezeten te hebben, wanneer er tegen hem wegens eene ongegronde befchuldiging van valfche munt een proces gemaakt was. Staal was intusfchen niet uitgebroken,maar uit zijn Arrest ontflagen 5 en hem was van wegen de Regeering eene Abfolutie gegeven. Dan, daar het Opperhof nieuwe rechtsllukken wegens de geldmakerij van staal voor zich had, en zich ook over het eerfte Arrest en het ontflag niet te vreden hield, fcheen de zaak voor staal niet zonder grond van gevaar te zijn. Desniettemin trachtte ik staal bij voorraad te troosten, en nam hem als Muntwerker in dienst en verbindtenis. Hij zwoer mij eenen eed bij God den Almagtigen, dat hij mij ie. venslang getrouw zijn, voor mij arbeiden,

eq

Sluiten