Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN, u

mij dan den kop afflaan; ik wil flechts al» leen gelukkig zijn, en mijne vrijheid weder hebben; want zo ik op eenigerleije wijze opgefloten worde, arbeide ik niets, al koste het mij dan ook het leven". De Keur* vorst antwoordde: „ Staal! het koomt alles op uwe handelwijze aan; en als deze oprecht is kunt gij u ook van mijne gunst verzekerd houden, zo dat ik u en alle de uwen, tot kindskinderen toe, gelukkig wil maken; gedraag u Hechts deugdzaam, vervul het geen ge mij toezegt"! Staal verbond zich alles te doen, en de Keurvorst beval hem buiten te gaan. „ Heeren"! begon de Keurvorst, „ dit is de eigen Kaerel, dien ik voor 4 jaaren als een deugniet en valfchen Munter, met de bij hem nog gevonden Hempels van den daaldermunt, nevens de vrouw van zekeren Muller, heb doen opvatten en gevangen zetten. Wij moeten met dat mensch voorzichtig handelen, hem op alle treden en flappen gade Haan, en hem gevolglijk niet uit het oog verliezen".

Staal wierdt wederom ter gehoor in de kamer gelaten, en hem ge vraagt, op welke wijze hij zich met zijne kunst tot den B, 3 dienst

Sluiten