Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 BERICHT WEGENS HET

dienst van den Keurvorst verbinden wilde? Staal antwoordde: het was hem alles om 't even, hoe men het met hem maakte, zo hij flechts zijne vrijheid behield, en hij met de zijnen te leven hadde; onder duizend andere zaaken wierdt hem voorgemeld, of hij zijn geheim tegen eene aanzienlijke fomme gelds niet ontdekken wilde? Hij antwoordde echter: „ Neen! dit ge„ beurd nooit, wijl ik mijnen leermeester „ gezwooren heb, deze kunst aan nie-

j, mand te openbaaren". ■ Staal

wierdt hier op hevig ter ontdekking aangedrongen; en inzonderheid van den Keurvorst geantwoord, dat de eed, aan zijn leermeester gedaan, niets te betekenen had; dat hij, door zijne magt van Aardsbisfchop, hem van den eed wilde ontheffen enz. Staal fcheen hierdoor week gemaakt te zijn, en wilde den Keurvorst gehoorzamen en het geheim ontdekken; het moest echter, zeide hij, alsdan levenslang onder ons vieren berusten, en tot geen andere dienst of gebruik, dan van den Keurvorst gebezigd worden. Staal bedong van den Keurvorst allerleiie gunsten voor zich en de zijnen, en wil ie alsdan niets meer dan

week-

Sluiten