Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 BERICHT WEGENS HET

goedaartig en behoedzaam met hem te werk gaan, om hem in de goedwilligheid te kunnen behouden; waarom ook de Keurvorst geen geweld wilde gebruiken. Door veel toefpreken beloofde hij eindlijk het ganfche geheim te ontdekken, als hij eers't gezien hadde, dat men eerlijk met hem te werk ging-

Het wierd hier bij gelaten, en flechts befloten, dat staal voor eerst nog eene proef in 't groot zoude maken. Hier in bewilligde hij, en de Keurvorst liet hem onder alle verzekeringen van gunst vertrekken.

De Keurvorst beval, dat des anderen daags in de Munt terftond eene proeve gemaakt, en de Geheimraad miltz, de Muntmeester en ik daar bij tegenwoordig zouden zijn. De zaak wierdt in goede order ondernomen, en door eenen beëedigden Muntfmelter eene hoeveelheid Koper van 50 marken, in onzer aller bijzijn, geprepareerd, in de fmeltkroes gedaan en gefmolten. Na dat deze eerfte arbeid verricht, en het Koper vloeibaar geworden was, haalde staal 2 pond en 5 lood van sijn wonderlijk poeder uit den zak, lag

het

Sluiten