Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN,

het op de tafel, nam een glaasjen van zijn Tinctuur en drupte van hetzelve op het poeder, mengde alles wel onder een, en wierp het eindlijk met het papier, in ons aller bijzijn, in de fmeltkroes op het vloeibsare Koper. Het duurde omtrend een klein half uur, toen staal tegen den Smel. ter zeide, dat hij nu het Zilver uit zou gieten in een ijzeren plaatvorm. De Smelter, die dit opvolgde, en geheel alleen den arbeid verrichtte, zonder dat staal Hechts een eenige maal aan het vuur gelaten wierd, goot de kroes uit, en in het uitgieten wierdt hij reeds gewaar dat de Masfa vermeerdert was.

Na dat het uitgegotene koud geworden, en uit den vorm genomen was, wierdt het oogenbliklijk gewogen, en wij vonden dat het gewigt 96 mark 8 lood uitmaakte; fchoon er echter flechts 50 marken Koper in de kroes gedaan waren. Staal zeide, dat hij gezorgd had dat de kroes doorging, anders had hij het nog een half uur vloeibaar gehouden, en alsdan zou het gewigt nog de helft meer hebben moeten zijn. —

Hierop moest de Waardijn oogenbliklijk in onzer aller tegenwoordigheid de proef B 5 ne.

Sluiten